Natură abstractă I

Femeia ca formă abstractă este o imagine instabilă, la care linia aparent fixă se va deplasa pe oriziontală, cu câţiva milimetri pe zi. Insesizabil.

Mereu pe orizontală şi mereu insesizabil.

Verticalul, blocat de lipsa oricărui contur – niciun ilustrator nu poate să unească punctele prin linii continue. De aceea, rezoluţia verticalei este slabă, iar mulţimea punctelor tinde spre 0. Aici, instablilitatea este ne/însemnată, fără semnificaţie.

Linia, în schimb, are semnificaţii multiple. Semnificaţiile ei, datorate tocmai mişcării, asociază imagini infinte şi, astfel, totul se pierde. Linia devine fără semnificaţie.

 

Figura 1.1

1 copy

1. Uneori, pe suprafeţe, pot rămâne puncte libere. Acestea se inseră între linii şi participă la îmbogăţirea imaginii. Spaţiile create de linii, adică suprafeţele, sunt destul de largi, fiind astfel permisă inserţia oricărui punct.

Punct vizibil. Melcul, nume dat mai multor specii de gasteropode din încrengătura moluștelor, care au corpul moale, de obicei apărat de o cochilie răsucită în spirală, și patru tentacule sensibile, la cap; bourel, culbec.

 

Figura 1.2

2 copy

2. Punctul, deşi fix, pare că se mişcă datorită deplasării liniilor. Melcul se apropie de linii, fără să îşi modifice poziţia iniţială. Este un miracol al naturii – mişcarea statică. Asemenea vocii, sunet emis dintr-un punct, se mişcă sub formă de vibraţie.

Punct vizibil. Melcul, partea anterioară a urechii interne, răsucită în spirală.

 

Figura 1.3

3 copy

3. De asemenea, există şi o mişcare verticală posibilă, mişcare în spirală. Se pot crea goluri şi găuri, spaţii în adâncime, săpate în linii. În perspectivă. Însă, aşa cum am spus, pe verticală nu pot exista imagini, deci nu pot fi punct vizibile. Este nevoie întotdeauna de o maşină ca suprafeţele liniilor să poată fi perforate. Maşina nu face altceva decât să reproducă punct deja existent, să-l deplaseze prin înmulţire. Totuşi, pe verticală, înmulţirea nu este posibilă. Pe verticală nu există puncte vizibile. Maşina creează o verticală punctată, din suprafaţa liniilor. O verticală a punctelor infinite.

Punct vizibil. Melcul, organ sau angrenaj al unor mașini destinat să transmită, să transforme sau să utilizeze în diferite feluri mișcarea de rotație.

 

Figura 1.4

4 copy

4. Suprafaţa este o linie mult mărită. Atunci când un punct al ei poate fi observat cu ochiul liber, neasociat niciunei linii, ci doar suprafeţei acesteia, apare o zonă puţin mai mică decât o monedă. Dacă este stimulată, creează o senzaţie plăcută. Asta înseamnă că orice linie în mişcare are un anumit grad de sensibilitate, care nu poate deveni manifest(ă) decât prin identificarea punctelor fixe.

Punct vizibil. Melcul ca natură feminină, şuvițe de păr răsucite în formă de inelușe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s